Tuntikuvaukset

Taaperotanssi 3-4v

Opettaja: Juha Pykäläinen

Tässä tanssiryhmässä opetellaan ryhmässä toimimista ilman vanhempia sekä perusliikuntataitoja ja tilassa liikkumista. Tuttujen laululeikkien ja mielikuvaharjoitusten avulla kehitetään lapsen motoriikkaa sekä rytmin ja musiikin kuuntelua. Tunnille harjoitellaan myös pieniä tanssikoreografioita. Tunti lisää lapset kehontuntemusta ja kasvattaa itseluottamusta.

Show Lapset 5-7v

Opettaja: Juha Pykäläinen

Tällä tunnille kehitetään edelleen perusliikuntaitoja, kehontuntemusta ja kasvatetaan itseluottamusta. Tanssillisten harjoitteiden, sekä mielikuvaharjoitusten avulla kehitämme motoriikkaa, sekä rytmin ja musiikin kuuntelua. Erilaiset teemat ja tanssilliset koreografiat johdattavat lapsia vauhdikkaaseen showtanssin maailmaan.

Show Kids 8-11v sekä Show Juniorit 12-16v

Opettaja: Juha Pykäläinen

Nämä showtanssitunnit koostuvat erilaisista teknisistä harjoitteista, sekä vaihtuvista tanssillisista koreografioista. Tunneilla opitaan samalla perusmotorisia taitoja, ryhmässä toimimista sekä rytmin ja musiikin kuuntelua. Nuorille suunnatut showtunnit, ovat vauhdikkaita ja monipuolisia tunteja, joilla tanssitaan erilaisiin musiikkeihin tutustuen.

Dance Mix!

Opettaja: Kadi Ruutu-Schroderus

Dance Mix tunnilla kokeillaan erilaisia tanssigenrejä. Alkulämmittelyn jälkeen rakennetaan kaikille sopiva koreografia tunnin teeman mukaisesti.  Tunti sopii myös tanssiharrastusta aloitteleville. Tämän tunnin aikana paranee todistetusti ihmisen koordinaatiokyky, liikeilmaisu ja hyvän olon kokemus.

Liikuntaleikkikoulu 3-4 vuotiaille

Opettaja: Henna Meriläinen

3-4 vuotiaiden liikuntaleikkikouluryhmässä leikitään ja liikutaan, päätavoitteena liikunnasta innostuminen ja onnistumisen tunteiden saaminen. Lisäksi tavoitteena on tutustua ja hahmottaa kehon eri osia, kehittää muistia, puhetta ja ajattelua, oppia tunteiden ilmaisua sekä oppia motorisia taitoja, kuten nopeutta, ketteryyttä ja voiman säätelyä. Liikuntaleikkikouluun kuuluu myös yhteistunteja, joissa vanhemmat näkevät yhdessä opittua ja pääsevät mukaan leikkiin.

Liikuntaleikkikoulu 5-7 vuotiaille

Opettaja: Henna Meriläinen

5-7 vuotiaiden liikuntaleikkikouluryhmässä liikutaan ja leikitään monipuolisesti eri lajeihin tutustuen päätavoitteena onnistumisen tunteet ja mahdollisesti oman lajin löytäminen. Tavoitteena on myös yhdessä tekeminen, muiden auttaminen, tilan ja liikkeen hallinta, luovien ja kekseliäiden ratkaisujen tekeminen sekä oman puolensa pitäminen ryhmässä. Kuten 3-4 vuotiaidenkin ryhmään, kuuluu myös tähänkin ryhmään Liikuntaleikkikoululle tyypilliseen tapaan yhteistunteja, joissa vanhemmat näkevät yhdessä opittua ja pääsevät mukaan leikkiin.